Tutaj jesteś

Zwierzęta pod ochroną – kryteria ochrony gatunkowej

19 czerwca, 2023 Rekreacja zwierzeta pod ochrona

Przyroda posiada mnóstwo ciekawych i pięknych elementów. Jednym z nich jest fauna. Niestety część zwierząt pod ochroną jest na skraju wyginięcia i występuje jedynie w ogrodach zoologicznych. Warto dowiedzieć się, które gatunki są chronione. 

Dzisiaj poznasz dzięki temu artykułowi:

 • zwierzęta pod ochroną – jakie są kryteria doboru
 • jakie zwierzęta są pod ochroną w Polsce

Zwierzęta pod ochroną – kryteria doboru

Jakie zwierzęta są pod ochroną gatunkową? Poszczególne gatunki są wybierane na podstawie różnych kryteriów. Oto kilka najważniejszych z nich:

 1. Rzadkość
  Zwierzęta, których populacje są rzadkie lub znajdują się na skraju wyginięcia, często są gatunkami chronionymi. Niskie liczby osobników mogą wynikać z utraty siedlisk, kłusownictwa, zmiany środowiska naturalnego lub innych czynników.
 2. Zagrożenie wyginięciem
  Gatunki są pod ochroną na poziomie globalnym lub regionalnym. Te pierwsze wymieniane są dodatkowo na międzynarodowych listach zagrożonych gatunków, takich jak Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych. 
 3. Wartość ekologiczna
  Zwierzęta, które odgrywają istotną rolę ekologiczną w swoich ekosystemach, mogą być objęte ścisłą ochroną gatunkową. Mogą to być drapieżniki regulujące liczebność innych populacji, zapylacze, czy gatunki kluczowe dla utrzymania równowagi ekosystemu.
 4. Endemiczność
  Gatunki, które występują tylko w określonym regionie lub kraju, mogą być częściowo chronione właśnie ze względu na swoją unikalność i lokalne znaczenie dla dziedzictwa przyrodniczego.
 5. Kulturowa i symboliczna wartość
  Czasami gatunek jest chroniony ze względu na znaczenie kulturowe, symboliczne lub historyczne. Może on być uznawany np. za symbol kraju, regionu lub lokalnych społeczności.
 6. Utrata naturalnego siedliska
  Zwierzęta, których siedliska są niszczone lub degradowane przez działalność człowieka, mogą być objęte ochroną. Ochrona takich gatunków może wymagać działań mających na celu zachowanie i przywracanie ich siedlisk.

Wiele decyzji o ochronie zwierząt jest podejmowanych na podstawie danych naukowych i analiz ekspertów z zakresu ochrony przyrody. Organizacje krajowe i międzynarodowe współpracują w celu monitorowania populacji zwierząt, oceny ich statusu i wprowadzania środków ochrony. Ważne jest również uwzględnienie zrównoważonego zarządzania i działań ochronnych, które uwzględniają zarówno potrzeby zwierząt, jak i ludzi, aby osiągnąć harmonię między ochroną przyrody a zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym.

Jakie zwierzęta są pod ochroną – przykłady gatunków

Wiele zwierząt na świecie jest objętych różnymi formami ochrony, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Oto 5 gatunków zwierząt pod szczególną ochroną:

 1. Pandy olbrzymie: jeden z symbolów zagrożonych gatunków. Podlega on ochronie ścisłej w Chinach. 
 2. Tygrysy: w zależności od gatunków nie można polować na te zwierzęta
 3. Niedźwiedzie polarne: wpisane na listę zwierząt chronionych z powodu topnienia lodowców. Dodatkowo nie wolno nimi handlować, co określa konwencja CITES. 
 4. Lwy afrykańskie: jest uważany za gatunek zagrożony poprzez regularne kłusownictwo i utratę naturalnego siedliska na skutek ekspansji ludzi. Wg różnych badań populację danego gatunku można określić na 15-30 tysięcy osobników. 
 5. Orły bieliki: należą do gatunków ptaków pod szczególną ochroną. i są zagrożone i objęte ochroną na różnych obszarach, takich jak Europa i Ameryka Północna. Jest on symbolem naszego kraju, dlatego w Polsce ochrona jego jest jednym z priorytetów.

Wymienione przykłady to tylko kropla w morzu. Istnieje wiele innych gatunków, które są zagrożone wyginięciem lub wymagają ochrony ze względu na utratę siedlisk, kłusownictwo, zmiany klimatyczne i inne czynniki. Ochrona tych zwierząt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemów.

Jakie gatunki chronione są chronione w Polsce?

W Polsce wiele zwierząt jest objętych ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz różnych aktów prawnych. Głównym z nich jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 roku dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt. Następujące zwierzęta są chronione w Polsce (łącznie jest ich nieco mniej niż 600 gatunków):

 1. Żubr: jest największym ssakiem lądowym w Europie i jest objęty ścisłą ochroną prawną w Polsce. Jest symbolem dzikiej przyrody Białowieży i innych terenów leśnych.
 2. Wilk: jako drapieżnik szczytowy, jest objęty ochroną w Polsce. Jego populacja wzrosła w ostatnich latach, ale nadal wymaga ochrony ze względu na konflikty z hodowlą i utratę siedlisk.
 3. Ryś: to kotowate drapieżniki zamieszkujące polskie lasy. Jest objęty ochroną prawną ze względu na niewielką populację i utratę siedlisk.
 4. Bocian biały: jest symbolem polskiej przyrody, a dzięki posiadaniu ważnych miejsc lęgowych Polska stanowi główny obszar jego występowania.
 5. Jaszczurka: podlega ochronie przed polowaniem i łapaniem do użytku domowego (grozi za to poważna kara)

Zwierzęta pod ochroną w Polsce to liczne ptaki, ssaki, płazy, gady,  czy też owady. Często znajdują się one w parkach narodowych, dzięki czemu w naszym kraju występują okazy unikalne na skalę europejską, a nawet światową.  Ochrona tych zwierząt to klucz do zachowania bioróżnorodności, a bezpośrednio także bezpieczeństwa naszego gatunku. 

Redakcja ptaki24.pl

Dzięki zaangażowaniu Jakuba, strona ptaki24 stała się cennym źródłem informacji dla wszystkich miłośników przyrody, zwierząt i ekoturystyki. Jego pasja, wiedza i poświęcenie sprawiają, że każdy post stanowi nie tylko źródło informacji, ale również zachętę do odkrywania fascynującego świata natury.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?